Aktuální projekty

SousedskáPomoc.cz

Sousedská pomoc je platforma sdružující dobrovolníky a další lidi, kteří se snaží pozitivně měnit prostředí okolo sebe. Digitalizací dobrovolnických, kulturních a spolkových aktivit chceme dosáhnout lepšího propojení lidí na lokální i celorepublikové úrovni. Jednotlivci, organizace i místní samosprávy tak mohou bezplatně informovat a koordinovat aktivity ve svém okolí, efektivně pomoci jednotlivcům i skupinám nebo najít podporu pro své vlastní projekty.

Nadační fond Sousedská Pomoc

Nezisková organizace která zastřešuje činnosti Sousedské Pomoci a Sousedského Pokecu – zároveň fundraisuje prostředky na náklady spojené s provozem těchto platforem

ISS.com

Nástroj pro snadné propojení nekompatibilních systémů v e-commerce prodeji a zpětnou synchronizaci dat a změn. Spuštění během léta 2020.